RSS

Posts Tagged ‘Ledarskap’

Hur är det att vara utländsk chef i Sverige?

torsdag, mars 11th, 2010

Gå in på The Locals hemsida och gör testet http://www.thelocal.se/acceptcrossculture/ 

Accept Cross Culture är dotterbolag till Lexicon Ledarskap och Affärsutveckling, specialiserade på att coacha internationella chefer och ledare, svenskar som skall jobba utomlands och expats i Sverige. De tränar HR-chefer och avdelningar samt ledningsgrupper i hur man hanterar och drar maximal nytta av mångkulturell miljö.

Idag är många företag i Sverige ägda av utlänska bolag/aktörer och spelplanen har förändrats, det är viktigt att förstå samspelet och vad som krävs och förväntas. Annika och Elisabeth som grundat Cross Culture och idag är Lexicons specialitteam på cross culture och internationellt ledarskap är inspirerande och mycket kunniga. Precis som kollegorna Kia, Kent, Johan och Sven samt hela lärarkåren som idag kör uppdrag för Ericsson, Tieto-Enator och Telia på global basis.  

Ja du har gissat rätt, jag har via mitt venturebolag investerat i Lexicon Ledarskap och Affärsutveckling och precis tillträdet som ordföranden. Superkul! Och viktigt för svenskt närlingsliv och entreprenörsskap – vi behöver fler bra ledare med internationella färdigheter för att klara, och ta rygg på, globaliseringen…

PS. Just nu arbetar vi intensivt med vårt kursprogram, har du ideer så hör av dig! DS.

Sommarkrönikan del 6 av 6: Vad gick snett?

tisdag, juli 28th, 2009

Det är lätt att hamna flera mil framför sina trupper, det är lätt att se alla som en del av dina planer. Det är också lätt att tro att man kan rekrytera in en VD som per automatisk skall ta fram och exekvera en perfekt affärsplan samtidigt som du som entreprenören och ägaren styr och ställer men utan tydliga ägardirektiv. Ett bolag kan växa med sin entreprenör under lång tid men det krävs synlighet och öppenhet, det krävs också en tydlighet med vad ägaren vill och vad en VD förväntas göra och verkställa. Frigör tid till att synas bland anställda och kunder, lägga sådant du är mindre bra på hos andra och ta hjälp för att strukturera dina ägardirektiv så de blir tydliga och kan omsättas i mätbara mål och ledande indikatorer. Se till vad du behöver inte varifrån folk kommer, våga ta utmaningar utanför din komfortabla zon så som att professionellt bygga under beslut med mer än intuition.  Och till sist när du vidgar ägarkretsen så kolla upp folk så du slipper överraskningar.

Vid tangenterna,
Magnus Penker

PS. Alla namn och all fakta är påhittade men bygger på verkliga upplevelser DS.