RSS

Posts Tagged ‘Entreprenör’

Who is an entrepreneur? Test yourself…

onsdag, februari 2nd, 2011

Today, when everybody from politician to journalists talk about entrepreneurship and entrepreneurs I feel obligated to put attention on what it real is and what the differences is compared with small business owners. If we start with the first question, who are the typical entrepreneur? Statistically you find proportionally more of them among minorities and dyslectics. Often entrepreneurs are outsiders, people having the capacity to see possibilities and actually trying to convert them into a solution. The question is of cause, are you born to be an entrepreneur? Maybe? Maybe not? Regardless it is a person willing to take a risk, driven by solving and fixing something and having a high degree of persistence. Entrepreneurs see failures as a set-back and is never satisfied and if they are they move on to the next venture…

So what is the difference between an entrepreneur and a small business owner? According to the research a small business owner is driving the business for the sake of personal funding and needs while an entrepreneur is driving for growth and profit using all possible managerial tools, insights and strategically thinking in combination with finding the best people involving and rewarding them financially as well as emotionally.  Serial entrepreneurs often leave the company when it is up and running, remaining a part owner, continuing as non-executive director and eventually doing an exit.

If you want to figure out if you are an entrepreneur, do the test at http://www.bizmove.com/other/quiz.htm

Sommarkrönikan del 6 av 6: Vad gick snett?

tisdag, juli 28th, 2009

Det är lätt att hamna flera mil framför sina trupper, det är lätt att se alla som en del av dina planer. Det är också lätt att tro att man kan rekrytera in en VD som per automatisk skall ta fram och exekvera en perfekt affärsplan samtidigt som du som entreprenören och ägaren styr och ställer men utan tydliga ägardirektiv. Ett bolag kan växa med sin entreprenör under lång tid men det krävs synlighet och öppenhet, det krävs också en tydlighet med vad ägaren vill och vad en VD förväntas göra och verkställa. Frigör tid till att synas bland anställda och kunder, lägga sådant du är mindre bra på hos andra och ta hjälp för att strukturera dina ägardirektiv så de blir tydliga och kan omsättas i mätbara mål och ledande indikatorer. Se till vad du behöver inte varifrån folk kommer, våga ta utmaningar utanför din komfortabla zon så som att professionellt bygga under beslut med mer än intuition.  Och till sist när du vidgar ägarkretsen så kolla upp folk så du slipper överraskningar.

Vid tangenterna,
Magnus Penker

PS. Alla namn och all fakta är påhittade men bygger på verkliga upplevelser DS.