RSS

Posts Tagged ‘Ägare’

Vill du öka dina resultat – då har DF Kompetens medicinen

tisdag, september 29th, 2009

November går det av stapeln, Resultat 2010. Det kommer bli riktigt kul, själv kommer jag hålla en föreläsning kring värdeskapande handlingar och länka dem till marknad, organisation och ägarna. Vad är det som skapar värde, varför och på vilket sätt. Läs mer på http://www.dfkompetens.se/ledarskap/kurser/1109041/detaljerat-program/

Sommarkrönikan del 6 av 6: Vad gick snett?

tisdag, juli 28th, 2009

Det är lätt att hamna flera mil framför sina trupper, det är lätt att se alla som en del av dina planer. Det är också lätt att tro att man kan rekrytera in en VD som per automatisk skall ta fram och exekvera en perfekt affärsplan samtidigt som du som entreprenören och ägaren styr och ställer men utan tydliga ägardirektiv. Ett bolag kan växa med sin entreprenör under lång tid men det krävs synlighet och öppenhet, det krävs också en tydlighet med vad ägaren vill och vad en VD förväntas göra och verkställa. Frigör tid till att synas bland anställda och kunder, lägga sådant du är mindre bra på hos andra och ta hjälp för att strukturera dina ägardirektiv så de blir tydliga och kan omsättas i mätbara mål och ledande indikatorer. Se till vad du behöver inte varifrån folk kommer, våga ta utmaningar utanför din komfortabla zon så som att professionellt bygga under beslut med mer än intuition.  Och till sist när du vidgar ägarkretsen så kolla upp folk så du slipper överraskningar.

Vid tangenterna,
Magnus Penker

PS. Alla namn och all fakta är påhittade men bygger på verkliga upplevelser DS.