RSS

Archive for the ‘Structural Capital’ Category

The complete value creation model

torsdag, juli 15th, 2010

As promised, here comes the complete value creation model I have developed over the years – all development made in real and challenging business development cases. The purpose of the model is to be used as a semantic framework in order to explore and understand the creation of superior value creation.  Please use it and refer to it as ‘Penkers Value Creation Model 2009’. Also let me know how it can be used, areas for improvements as well as learning’s made when to apply it, the results and future guidelines.

Penkers Value Creation Model 2009

What is value – a definition that helps!

torsdag, juli 8th, 2010

The tricky thing when selling is that you think you can sell on the right price or on value, but that´s not true at all. All people buy on value, the perceived value. However, if your offer s equal your competitors then the price will be the only discriminator but still the customer or client buy on value. If you can differentiate yourself then it is possible to adjust the price to a level close to the value for the buyer. But what is value? Last year I made a model defining value and at the core it is the difference between benefit and sacrifice for getting the benefit, the value might be of functional use, or symbolic use, an experience or strictly monetary. However, there are also different receivers of value, the market, the own organization and the shareholders of the company.  In my next blog post I will post the complete model linking the receivers to value and how value is created.

11 orsaker att inte strukturera sig…

lördag, augusti 8th, 2009

Strukturkapitalet i ett tjänsteintensivtföretag är det som inte går hem när dagen är slut, systematiskt transformeras humankapitalet till strukturkapital och ger långsiktighet

  • Stabilitet och kvalitet i leveranser
  • Bättre marginaler
  • Mindre volatil tillvaro i såväl upp som nergångar
  • Flexibilitet för alla medarbetare – man kan vara föräldraledig, ta ledigt för studier, få sammanhängande semester osv
  • Konkurrensfördel – kunden får alltid best practice, oavsett vem som är konsulten
  • Möjlighet till individuell utveckling

Jag kommer att återkomma till detta ämne flera gånger, men först skulle jag vilja ge 11 orsaker till att det inte fungerar eller i alla fall försvårar att få det att fungera. Det är en bra grund för framtida bloggmonln om strukturkapital – annars blir det så pretentiöst och teoretiskt då det svåra med strukturkapital är det kulturella. Jag har strukturerat det som 11 frågor eller påstenden jag fått i kunskapsföretag och 11 kommentarer jag givit.

1. Jag blir överflödig och utbytbar.
Kommentar: Nej, tvärt om – du visar vad du kan och positionerar dig istället. Det är sådana personer vill vi ha kvar.

2. Jag blir en maskin.
Kommentar: Nej, du får ägna dig åt det värdeskapande istället för att uppfinna samma hjul om och om igen.

3. Jag har inte tid.
Kommentar: Har du tid att inte strukturera dig?

4. Skall jag strunta i leveransen i morgon och prioritera strukturkapitalet?
Kommentar: Ja, om du måste välja. Du kan vinna slaget men förlora kriget – vilket är bäst?

5. Andra kommer stjäla mina idéer.
Kommentar: Det kommer de göra ändå.

6. Jag har inget att bidraga med.
Kommentar: Då skall du inte arbeta i en kunskapsorganisation.

7. Alla vet ju redan vad jag kan, det är bara att fråga.
Kommentar: Vet alla 300 medarbetarna exakt vad du kan? Ok bra, kan de fråga dig kl 23.00 på natten också? Och alla de som inte är på ditt kontor då?

8. Jag vill inte att folk rycker i mina medarbetare, jag vill inte att de skall vara utbytbara.
Kommentar: Då skall du fundera över ditt ledarskap.

9. Jag måste processa, jag kan inte bara tanka ur mig
Kommentar: Bra, men det är effektivare att göra det ihop med andra.

10. Jag är inte bra på att skriva
Kommentar: OK, bra att du säger det – då får vi hjälpa dig. Avsätt tid för en intervju med en journalist.

11. Men mina arbetsuppgifter skiljer sig från person x, han/hon kan bidra mer till strukturkapitalet och har större nytta av det.
Kommentar: Alla kan bidra och dra nytta av det, och det är kvalitet som räknas, inte kvantitet.