RSS

B2D Försäljning steg 10/10: Det du inte kan formulera i enkla budskap är för komplicerat att genomföra

Det skall vara enkelt att sikta mot stjärnorna, alla skall också sikta mot samma stjärnor. Detta kräver en tydlighet, men det som kanske är ännu viktigare är att alla i din organisation kommer återge din vision och strävan – och då blir det förvrängt om den inte är enkelt att återge och enkel att tolka och leva.

Kom ihåg att visionen skall du leva och när du lyckats lever hela din organisation och alla dina kunder efter samma vision!

Comments are closed.